Reciclar para reducir o consumo e o desperdicio

SE QUERES IR UN POUCO MÁIS ALÓ
Se queres ir un pouco máis aló na conservación do medio ambiente!!!!!

Aquí tes algunhas ideas baseadas na reducción, reutilización e consumo responsable:

  • Emprega o papel polas dúas caras, incluídas as fotocopias.
  • Emprega papel reciclado.
  • Evita mercar produtos de “usar e tirar” (vasos, pratos, panos de mesa,…)
  • Non consumas produtos que teñan sobreempaquetado.
  • Reutiliza as bolsas de plástico de compra, e utiliza só as extrictamente necesarias.
  • Mercar produtos en recipientes grandes en vez de varias veces en recipientes pequenos, reduce a cantidade de residuos xerados.
  • Emprega pilas recargables.

………. E RECORDA: A mellor maneira de ter cada vez menos residuos é diminuir a súa xeración, fomentando a reducción e reutilización.