Reciclar significa aforrar auga e enerxía


FCC S.A. é a empresa que se encarga do Servizo de contenerización, recollida e transporte a recicladores autorizados dos residuos urbáns reciclables no termo municipal de Vigo, realizando os seguintes servizos:

  • Recollida de envases lixeiros plásticos, bricks e latas.
  • Recollida de Papel/Cartón.
  • Recollida de vidro.
  • Recollida de pilas usadas.
  • Transporte dos residuos a xestor autorizado.
  • Instalación, lavado e mantemento dos colectores de recollida selectiva.